Proiecte Co-finanțare UE

LOGO UELogo GuvernLogo Regio SMLogo IS

  shutterstock 148092881 72dpi

 

Despre Proiect

          UAT Comuna Manesti este beneficiara a proiectului cu titlul «Construire scoala P+1 si anexe, amenajari exterioare, bransamente, imprejmuire, utilitati, comuna Manesti, judetul Prahova», cod SMIS 120988.

         Proiectul se implementeaza prin «POR 2014 -2020, Axa 10 - Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritatea de Investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare».

         Autoritate de management este Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei. Organism intermediar este Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia.

          Obiectivul general al proiectului este acela de a asigura o oferta educaționala adecvata, accesibila și de calitate pentru toți copiii din comuna Manesti, inclusiv cei cu risc crescut de părăsire timpurie a scolii.

Obiectivul specific al proiectului il constituie realizarea infrastructurii educaţionale adecvate pentru învățământul general obligatoriu din comuna si anume: constructie şcoala I-VIII, inclusiv nivelul clasei pregătitoare, in comuna Manesti, intr-o perioada de 2 ani.

          Rezultatele asteptate ale proiectului:
1. Categoria infrastructurii subiect al proiectului: scoala si anexe, nivel primar si gimnazial, inclusiv nivelul clasei pregatitoare
2. Numarul total de participanþi la procesul educaþional în unitatea de infrastructura subiect al proiectului: 272 elevi, din care: 135 baieti si 137 fete

Valoarea totală a proiectului este de 9.944.969.87 lei, din care:
 valoarea eligibila nerambursabila din FEDR, 8.275.144,77 lei,
 valoarea eligibila nerambursabila din bugetul national, 1.265.610,36 lei,
 valoarea cofinantarii eligibile a beneficiarului, 194.709,30 lei,
 valoarea neeligibila inclusiv TVA, 209.505,44 lei.

Data începerii proiectului este 01.05.2014 si data finalizării proiectului este 30.06.2022.

_______________________________________________________________________________

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro
________________________________________________________________________________

Investim în viitorul tău!

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională
prin Programul Operațional Regional 2014-2020
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

    Banda proiect Regio

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

 

Copyright © 2024 Primaria Comunei Manesti. Toate drepturile rezervate.
Joomla! este software liber, distribuit sub licența GNU General Public License.