LOGO UE      Logo Guvern     Logo Regio SM     Logo IS

               

              

Anunțuri Publice

Anunțuri Publice 2024

RAPORTUL DE PERFORMANȚĂ AL PRIMARULUI COMUNEI MĂNEȘTI ȘI AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI MĂNEȘTI PE ANUL 2023

 

Anunt VMI Mnaesti 01.02.2024

 

PV de constatatre a derulării etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preemțiune (16.01.2024)

Comunicat de presă - activitatea Biroul Teritoriaș Ploiești al Instituției Avocatul Poporului în Anul 2023 (08.01.2024)

 

Anunțuri Publice 2023

● Anunț!!! Se execută trageri cu armamentul de infanterie și lucrări de distrugere cu exploziv în poligonul Coada Izvorului, în fiecare zi între orele 08.30 - 23.30, în datele de 04.01, 05.01, 08.01, 09.01, 10.01, 11.01, 12.01, 15.01, 16.01, 17.01, 18.01, 19.01, 22.01, 25.01, 26.01, 29.01, 30.01 și 31.01.2024

COMUNICAT DE PRESĂ - AFM a transmis către primării lista persoanelor fizice înscrise în cadrul Programului privind casarea autovehiculelor uzate - Rabla Local (15.12.2023)

Anunț prelungire RABLA LOCAL - până la data de 29.12.2023 (05.12.2023)

Comunicat APIA Manesti 06.11.2023

ANUNȚ RABLA LOCAL (27.09.2023)

Ofertă vânzare teren + PV de afișare (31.07.2023) - IV
Ofertă vânzare teren + PV de afișare (31.07.2023)- III
Ofertă vânzare teren + PV de afișare (31.07.2023) - II
Ofertă vânzare teren + PV de afișare (31.07.2023) - I

Info Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse - organizare Tabere persoane cu handicap în perioada 25.07 - 09.09.2023 + Anexe

Anunț Public - Info Interes - Combaterea Ambroziei

Ofertă vânzare teren + PV de afișare (29.06.2023)- III
Ofertă vânzare teren + PV de afișare (29.06.2023) - II
Ofertă vânzare teren + PV de afișare (29.06.2023) - I

Anunț Public - depunere documentație tehnică în vederea obținerii autorizației de mediu în scopul desfășurării activităților de captare, tratare și distribuție apă în comuna Mănești, județul Prahova (29.06.2023)

Anunț!!! Se execută trageri cu armamentul de infanterie și lucrări de distrugere cu exploziv în poligonul Coada Izvorului, în fiecare zi între orele 08.00 - 23.00, în datele de 03.07, 04.07, 05.07, 06.07, 07.07, 10.07, 11.07, 12.07, 13.07, 18.07, 19.07, 20.07, 25.07 și 26.07.2023

 

Anunt 12.06.2023 Manesti

ANUNȚ - PROGRAMUL RABLA LOCAL (24.04.2023)

INFORMARE CARD ENERGIE
CARDUL DE ENERGIE ARE VALABILITATEA ASIGURATĂ PÂNĂ LA DATA DE 31.12.2023, DAR PLĂȚILE SE
POT EFECTUA LA OFICIILE POȘTALE PÂNĂ LA DATA DE 27.12.2023.
ÎN BAZA CARDULUI SE POT EFECTUA PLĂȚI ÎN URMĂTOARELE PERIOADE:
A) PENTRU TRANȘA I –VALOAREA DE 700 LEI , ÎN PERIOADA 20.02.2023-30.06.2023
B) PENTRU TRANȘA II –VALOAREA DE 700 LEI , ÎN PERIOADA SEPTEMBRIE 2023-27.12.2023
EXTRAS DIN GHIDUL PENTRU IMPLEMENTAREA CARDULUI DE ENERGIE CARE ÎL PUTEȚI
ACCESA DIN URMĂTORUL LINK:

Anunț - Hidro Prahova introduce restricționarea consumului de apă în comuna Mănești, satele Mănești, Băltița, Coada Izvorului, Zalhanaua, Gura Crivățului (28.03.2023)

Anunț public privind decizia etapei de încadrare (28.03.2023)

Obligațiile deținătorilor de animale  de companie

Publicație de vânzare (10.03.2023)

Anunț DSVDSAP - confirmare focar de pestă porcină africană la porc domestic, în comuna Târgșoru Vechi, județul Prahova

PNRR 1    PNRR 2

 

 

Anunțuri Publice 2022

Dispoziția Nr.303 / 16.12.2022 - către Membrii Comitetului Local pentru Situații de Urgență Mănești - (Măsuri necesare privind remedierea neconformităților apărute la apa potabilă din sistemuk de alimeatre cu apă furnizat de HIDRO PRAHOVA / Măsuri privind alimentarea cu apă potabilă a cetățenilor comunei din alte surse autorizate / Diverse)

Anunț MADR - instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea operatorilor din industria de fabricare a produseor de morărit, a uleiurilor și a grăsimilor, a produselor lactate și a preparatelor pentru hrana animalelor de fermă (17.11.2022)

Anunț privind organizarea examenului de promovare în clasă a două funcții publice de execuție (07.11.2022)

Anunț referitor la elaborarea unui proiect de hotărâre privind înființare centru de colectare prin aport voluntar în cadrul UAT Mănești (13.10.2022)

Anunț declarare la Primărie a sistemelor individuale autorizate pentru colectarea și epurarea apelor uzate

 

Anunt incalzire Manesti

https://www.youtube.com/watch?v=O6-VZnimbeo

Ofertă vânzare teren + PV de afișare (22.08.2022)

PV de publicare a Documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale 0, 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 42, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67 din UAT Manesti

Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

Ofertă vânzare teren + PV de afișare (20.05.2022)  - II
Ofertă vânzare teren + PV de afișare (20.05.2022) - I

ANUNȚ
 
Ca urmare a publicării OUG nr.63/2022 privind unele măsuri temporare pentru acordarea de sprijin material categoriilor de persoane aflate în situații de risc de deprivare materială și/sau risc de sărăcie extremă, suportate parțial din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestuia în M. O. 468/2022 din 10.05.2022,completat cu OAP nr.846/2022 privind aprobarea modelului cererii și al declarației pe propria răspundere , vă facem cunoscut următoarele:
Art.3 din OUG nr.63/2022 –
(1) Beneficiază de sprijin material sub formă de tichete sociale emise pe suport electronic următoarele categorii de persoane și familii, denumite în continuare beneficiari:
a) pensionarii sistemului public de pensii, pensionarii aflați în evidența caselor de pensii sectoriale și beneficiarii de drepturi acordate în baza legilor cu caracter special, plătite de casele teritoriale de pensii/casele de pensii sectoriale, ale căror venituri nete lunare sunt mai mici sau egale cu 1.500 lei;
b) persoanele - copii și adulți -, încadrate în grad de handicap grav, accentuat sau mediu, ale căror venituri nete lunare proprii sunt mai mici sau egale cu 1.500 lei;
c) familiile cu cel puțin 2 copii în întreținere ale căror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei;
d) familiile monoparentale ale căror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei;
e) familiile care au stabilit dreptul la ajutorul social în condițiile  Legii nr. 416/2001 , cu modificările și completările ulterioare;
f) persoanele fără adăpost astfel cum acestea sunt reglementate potrivit prevederilor legale în vigoare.
(2) Persoanele care se încadrează în mai multe categorii dintre cele prevăzute la alin.
(1) beneficiază de sprijinul aferent unei singure categorii din care fac parte la data acordării acestuia.
(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), în situația în care familiile prevăzute la alin. (1) lit. c)-e) au un membru de familie ce face parte din categoriile de beneficiari prevăzute la alin. (1) lit. a) sau b), sprijinul material se cumulează. 
(4) Sunt exceptate de la acordarea sprijinului material persoanele prevăzute la alin. (1) care la data acordării sprijinului nu au domiciliul în România sau care nu fac dovada că locuiesc în România, potrivit legii, precum și persoanele care execută pedepse privative de libertate ori beneficiază de servicii sociale în regim rezidențial, publice sau private. Art.5 din OUG 63/2022
Sprijinul material acordat pe baza tichetului social pe suport electronic are o valoare nominală de 250 lei și se acordă o dată la două luni categoriilor de beneficiari prevăzute de art. 3 alin. (1) din prezenta ordonanță de urgență. Sumele acordate pot fi utilizate în termen de 12 luni de la data fiecărei alimentări.
Familiile cu copii care nu beneficiază de alocație pentru susținerea familiei pot solicita acordarea sprijinului material prevăzut de prezenta ordonanță de urgență, dacă îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. c) și d), prin depunerea de către reprezentantul familiei a unei cereri și a unei declarații pe propria răspundere la primăria în a cărei rază teritorială își au domiciliul sau reședința ori locuiesc efectiv, așa cum sunt acestea definite la art. 10 din Legea nr. 277/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Pentru mai multe detalii puteți suna la nr. de tel. 0748152692
–Compartimentul Asistență Socială

Ofertă vânzare teren + PV de afișare (17.05.2022)
Ofertă vânzare teren + PV de afișare (17.05.2022)
Ofertă vânzare teren + PV de afișare (17.05.2022)

Anunt recensamant Manesti

Ofertă vânzare teren + PV de afișare (11.05.2022)
Ofertă vânzare teren + PV de afișare (10.05.2022)
Ofertă vânzare teren + PV de afișare (10.05.2022)

Anunt autorecenzare Manesti

Autorecenzare Online - www.recensamantromania.ro

       Recenzare 1

unnamed          

Recenzare 2

unnamed

Anunț pentru licitatia inchirierii terenului situat în extravilanul satului Manesti, T17, P107, Sup. 21007 mp

Anunț pentru licitatia inchirierii terenului situat în extravilanul satului Manesti, T16, P102, Sup. 21280 mp

Anunț pentru licitatia inchirierii terenului situat înextravilanul satului Zalhanaua, T3, P15/20, Sup. 14.5 ha

 

 

● Notă de Informare - Retragere anunțuri privind concesionare terenuri extravilan (28.01.2022)

 

● Anunț!!! Se execută trageri cu armamentul de infanterie și lucrări de distrugere cu exploziv în poligonul Coada Izvorului, în fiecare zi între orele 08.00 - 23.00, în datele de 07.01, 10.01, 11.01, 12.01, 13.01, 14.01, 17.01, 18.01, 19.01, 20.01, 21.01, 24.01, 26.01, 27.01, 28.01 și 31.01.2022

 

Ofertă vânzare teren + PV de afișare (05.01.2021)
Ofertă vânzare teren + PV de afișare (05.01.2021)
Ofertă vânzare teren + PV de afișare (04.01.2021)
Ofertă vânzare teren + PV de afișare (04.01.2021)
Ofertă vânzare teren + PV de afișare (04.01.2021)

Anunțuri Publice 2021

Ofertă vânzare teren + PV de afișare (07.12.2021)

Anunț privind organizarea examenului pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deținut pentru funcționarii publici de execuție din cadrul Primăriei comunei Mănești, județul Prahova (înscriere: 11.11 - 02.12.2021)

Convocator Sedinta ordinara a Consiliului Local Manesti in data de 27.09.2021, ora 15.00

 

Sondaj de opinie despre calitatea vieţii locuitorilor comunei Mănești, județul Prahova

Acest chestionar face parte dintr-un studiu sociologic care îşi propune să analizeze calitatea vieţii locuitorilor comunei Mănești. Rezultatele chestionarului vor fi luate în considerare de echipa de specialişti urbanişti responsabilă cu actualizarea PLANULUI URBANISTIC GENERAL al localităţii. Aşadar, daca aveti peste 16 ani si locuiti in comuna Mănești, vă rugăm să acordaţi aproximativ 8 minute completării acestui chestionar. Răspunsurile sunt confidenţiale, iar chestionarul anonim, cu precizarea că valabilitatea studiului nostru depinde de sinceritatea dvs.

Pentru completarea chestionarului, vă rugăm să accesați următorul link:

https://www.surveymonkey.com/r/PUGManesti2021

 

 

 Anunț!!! Se execută trageri cu armamentul de infanterie și lucrări de distrugere cu exploziv în poligonul Coada Izvorului, în fiecare zi între orele 08.30 - 23.50, în datele de 02.08, 03.08, 04.08, 10.08, 11.08, 18.08, 19.08, 23.08, 24.08, 25.08, 26.08, 27.08 si 31.08.2021

PV de Preemțiune (02.07.2021)

Anunț licitație publică privind constuirea dreptului de superficie, uz și servitute a suprafeței de teren de 1918mp situat în T3, CC219, aflat în sat Mănești, categoria construcții, intravilan, situată în domeniul privat al UAT Mănești (28.06.2021)

PV de Preemțiune (24.06.2021)

Anunt vaccinare Manesti

● Anunț!!! Se execută trageri cu armamentul de infanterie și lucrări de distrugere cu exploziv în poligonul Coada Izvorului, în fiecare zi între orele 08.30 - 23.30, în datele de 04.05, 05.05, 07.05, 10.05, 11.05, 12.05, 13.05, 14.05, 17.05, 18.05, 19.05, 20.05, 25.05, 26.05, 27.05, 28.05

 

Anunt Manesti 27.04.2021

Convocator Ședință ordinară a Consiliului Local Mănești, 13.04.2021, ora 15.00

 

Anunt comp.agricol Mănesti 2021

Anunț - DGASPC Prahova in colaborare cu Primaria Comunei Manesti cauta sa angajeze asistent personal profesionist pentru mai multe detalii se pot adresa la Primaria Comunei Manesti , Compartimentul Asistenta sociala la tel 0748152692 sau direct la DGASPC Prahova la tel 0244/586100, 0244 511 400 interior 223 sau la email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Anunț - Autoritatea națională pentru drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții în parteneriat cu Agenția Națională pentru ocuparea Forței de Muncă derulează proiectul Facilitarea inserției pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități, proiect care este cofinanțat prin intermediul Programului operațional Capital Uman 2014 - 2020, axa prioritară 3 - Locuri de Muncă pentru toți, obiectivul specific 3.1- Creșterea ocupării șomerilor și a persoanelor inactive, cu accent pe șomerii de lungă durată, lucrători vârstnici, persoanelor cu dizabilități, persoanlor cu nivel redus de educație (03.03.2021)

 ANUNT REGISTRU AGRICOL 1 Manesti  ANUNT REGISTRU AGRICOL 2 Manesti  

ANUNT REGISTRU AGRICOL 3 Manesti

RAPORTUL DE PERFORMANŢĂ AL PRIMARULUI COMUNEI MĂNEŞTI + RAPORTUL DE PERFORMANŢĂ AL Secretarului COMUNEI MĂNEŞTI + RAPOARTELE DE PERFORMANŢĂ ALE COMPARTIMENTELOR DIN CADRUL PRIMĂRIEI COMUNEI MĂNEŞTI - ANUL 2020

● Anunț!!! Se execută trageri cu armamentul de infanterie și lucrări de distrugere cu exploziv în poligonul Coada Izvorului, în fiecare zi între orele 08.30 - 23.30, în datele de 02.02, 03.02, 04.02, 08.02, 09.02, 10.02, 11.02, 12.02, 15.02, 16.02, 17.02, 18.02, 19.02, 22.02, 23.02, 24.02, 25.02, 26.02.2021

Convocator Ședință ordinară a Consiliului Local Mănești, 27.01.2021, ora 15.00

Anunț Public privind decizia etapei de încadrare Comuna Mănești, Județul Prahova (Extindere sistem alimentare cu apă în satul Gura Crivățului, comuna Mănești, Județul Prahova)

Anunț - Dezbatere Publică cu scopul elaborării Strategiei de Dezvoltare a comunei Mănești pentru perioada 2021 - 2027

● Strategia de Dezvoltare a comunei Mănești pentru perioada 2021 - 2027

 Proces Verbal din data de 16.11.2020 privind desemnarea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare constituite pentru alegerea Senatului și a Camerei Deputaților din 6 decembrie 2020 și a locțiitorilor acestora - Biroul Electoral de Circumscripție Nr.31 Prahova, comuna Mănești

Convocator Ședință 09.11.2020

Jurământul membrilor noului Consiliu Local și al Domnului Primar, aleși în urma alegerilor locale din data de 27 Septembrie 2020

123648843 1008784992880877 7906828230715693008 n

  • 123359045 1008785152880861 1656609399579494704 n
  • 123617180 1008785046214205 6772976646586162071 n

 

 

Screenshot 20200922 110145

COMUNICAT - Acordare sprijin educațional cu valoarea nominală de 500 lei/ an școlar, acordat din fondurin externe nerambursabile

Anunț licitație publică privind închirierea suprafeței de teren de 6001 mp situat în T16, A103, Sat Mănești, categoria arabil, extravilan (07.09.2020) 

Foto Concordia

 

 

 

Anunt evidenta populatiei Manesti

 

Sarbatoarea Castanilor Manesti

 

 

 

 

Contact

                Comuna Măneşti
  Judetul Prahova
  Tel: 0244 484 470
  Fax 0244 484 470
   
  Trimite-ne un e-mail

Curs Valutar

Copyright © 2024 Primaria Comunei Manesti. Toate drepturile rezervate.
Joomla! este software liber, distribuit sub licența GNU General Public License.