LOGO UE      Logo Guvern     Logo Regio SM     Logo IS

               

              

Compartimentul Asistenţă Socială, Autoritate Tutelară

Anunt VMI Mnaesti 01.02.2024

Anunț Acordarea venitului minim de incluziune (VMI)

 

ANUNȚ FOARTE IMPORTANT!!!!
TOȚI beneficiarii de ajutor social(VMG ) și TOȚI beneficiarii de alocație pentru susținerea familiei(ASF) sunt așteptați la primărie începând cu 1 noiembrie 2023, întocmească o cerere nouă, conform noii legislații.
În caz de neprezentare, plata beneficiilor va fi încetată cu 1 ianuarie 2024
VMI Manesti
 

 

ANUNȚ PRIVIND ACORDAREA AJUTORULUI PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI CONFORM LEGII NR.226/2021

Începând cu 6 octombrie 2023

       1. Ajutorul pentru încălzirea locuinței

Familiile cu venituri nete lunare mai mici de 1.386 lei pe fiecare membru sau persoanele singure care realizează venituri nete lunare până la 2.053 lei, pot solicita ajutorul pentru încălzirea locuinței în sezonul rece (perioada de 5 luni cuprinsă între data de 1 noiembrie a anului curent şi data de 31 martie a anului următor).

     2. Suplimentul pentru energie

Familiile cu venituri nete lunare mai mici de 1.386 lei pe fiecare membru sau persoanele singure care realizează venituri nete lunare până la 2.053 lei vor putea solicita suplimentul pentru energie. Acesta se acordă lunar, în sumă fixă, pe toată perioada anului și vizează consumul de energie electrică, de combustibili solizi şi petrolieri și de gaze naturale şi energie termică

Cererea și declarația pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzire se depun la primăria Comunei Mănești, aceasta se ridică de la Sediul Primăriei Comunei Mănești sau se descarcă după site-ul instituției www.primaria-manesti.ro din Formulare –Cerere și declarație pe propria răspundere acordarea unor drepturi de asistență socială. Depunerea solicitărilor se poate face și după această dată, pe parcursul sezonului rece, după cum urmează:

- până la data de 20 ale lunii, acordarea dreptului se va realiza începând cu luna respectivă;

- după data de 20 ale lunii, acordarea dreptului se va realiza începând cu luna următoare.

   Pentru stabilirea dreptului la ajutorul de încălzire trebuie să prezentați acte doveditoare

       a)copii după actele de identitate ale persoanei singure, respectiv ale membrilor de familie;
      b)copie a unei facturi de furnizare a energiei electrice/gazelor naturale;
      c)copie după documentul care atestă calitatea în care deține locuința
     d)copii ale documentelor care atestă veniturile realizate.

Pentru mai multe detalii puteți suna la tel.0748152692-Compartiment Asistență Socială sau să ne contactați pe adresa de email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Cum sa completezi formularul?Vizionează filmuletul din următorul link:                    

https://youtu.be/O6-VZnimbeo

  

 

INFORMARE CARD ENERGIE
CARDUL DE ENERGIE ARE VALABILITATEA ASIGURATĂ PÂNĂ LA DATA DE 31.12.2023, DAR PLĂȚILE SE
POT EFECTUA LA OFICIILE POȘTALE PÂNĂ LA DATA DE 27.12.2023.
ÎN BAZA CARDULUI SE POT EFECTUA PLĂȚI ÎN URMĂTOARELE PERIOADE:
A) PENTRU TRANȘA I –VALOAREA DE 700 LEI , ÎN PERIOADA 20.02.2023-30.06.2023
B) PENTRU TRANȘA II –VALOAREA DE 700 LEI , ÎN PERIOADA SEPTEMBRIE 2023-27.12.2023
EXTRAS DIN GHIDUL PENTRU IMPLEMENTAREA CARDULUI DE ENERGIE CARE ÎL PUTEȚI
ACCESA DIN URMĂTORUL LINK:

Anunț DGASPC - Dezvoltarea rețelei de asistenți profesioniști la nivelul județului Prahova - proiecte finanțate prin POCU 2014-2020, Trei: Interacțiune, Integrare, Independență - proiect A (cod SMIS 126406) și Trei: Interacțiune, Integrare, Independență! - proiect B (cod SMIS 128551)

Anunt incalzire Manesti

https://www.youtube.com/watch?v=O6-VZnimbeo

 

 

IMG 20220915 WA0012
ANUNȚ
 
Ca urmare a publicării OUG nr.63/2022 privind unele măsuri temporare pentru acordarea de sprijin material categoriilor de persoane aflate în situații de risc de deprivare materială și/sau risc de sărăcie extremă, suportate parțial din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestuia în M. O. 468/2022 din 10.05.2022,completat cu OAP nr.846/2022 privind aprobarea modelului cererii și al declarației pe propria răspundere , vă facem cunoscut următoarele:
Art.3 din OUG nr.63/2022 –
(1) Beneficiază de sprijin material sub formă de tichete sociale emise pe suport electronic următoarele categorii de persoane și familii, denumite în continuare beneficiari:
a) pensionarii sistemului public de pensii, pensionarii aflați în evidența caselor de pensii sectoriale și beneficiarii de drepturi acordate în baza legilor cu caracter special, plătite de casele teritoriale de pensii/casele de pensii sectoriale, ale căror venituri nete lunare sunt mai mici sau egale cu 1.500 lei;
b) persoanele - copii și adulți -, încadrate în grad de handicap grav, accentuat sau mediu, ale căror venituri nete lunare proprii sunt mai mici sau egale cu 1.500 lei;
c) familiile cu cel puțin 2 copii în întreținere ale căror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei;
d) familiile monoparentale ale căror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei;
e) familiile care au stabilit dreptul la ajutorul social în condițiile  Legii nr. 416/2001 , cu modificările și completările ulterioare;
f) persoanele fără adăpost astfel cum acestea sunt reglementate potrivit prevederilor legale în vigoare.
(2) Persoanele care se încadrează în mai multe categorii dintre cele prevăzute la alin.
(1) beneficiază de sprijinul aferent unei singure categorii din care fac parte la data acordării acestuia.
(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), în situația în care familiile prevăzute la alin. (1) lit. c)-e) au un membru de familie ce face parte din categoriile de beneficiari prevăzute la alin. (1) lit. a) sau b), sprijinul material se cumulează. 
(4) Sunt exceptate de la acordarea sprijinului material persoanele prevăzute la alin. (1) care la data acordării sprijinului nu au domiciliul în România sau care nu fac dovada că locuiesc în România, potrivit legii, precum și persoanele care execută pedepse privative de libertate ori beneficiază de servicii sociale în regim rezidențial, publice sau private. Art.5 din OUG 63/2022
Sprijinul material acordat pe baza tichetului social pe suport electronic are o valoare nominală de 250 lei și se acordă o dată la două luni categoriilor de beneficiari prevăzute de art. 3 alin. (1) din prezenta ordonanță de urgență. Sumele acordate pot fi utilizate în termen de 12 luni de la data fiecărei alimentări.
Familiile cu copii care nu beneficiază de alocație pentru susținerea familiei pot solicita acordarea sprijinului material prevăzut de prezenta ordonanță de urgență, dacă îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. c) și d), prin depunerea de către reprezentantul familiei a unei cereri și a unei declarații pe propria răspundere la primăria în a cărei rază teritorială își au domiciliul sau reședința ori locuiesc efectiv, așa cum sunt acestea definite la art. 10 din Legea nr. 277/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Pentru mai multe detalii puteți suna la nr. de tel. 0748152692
–Compartimentul Asistență Socială
 
 

Informare DGASPC - Programări

Anunt Manesti asistenta sociala martie 2022

 

                                                                                                                                                               (click pe imagine pentru mai multe detalii)
 
 
ANUNȚ PRIVIND ACORDAREA  AJUTORULUI PENTRU  ÎNCĂLZIREA 
LOCUINȚEI  CONFORM LEGII NR.226/2021
 

Informatii beneficiari de asistenta sociala:
Daca vrei sa completezi formularul pe calculatorul tau, foloseste acest pdf inteligent Cerere-Declaratie pe proprie raspundere pentru acordarea unor drepturi de asistenta sociala conform Legii 226/2021.

Tutorialul de completare PDF inteligent

https://www.youtube.com/watch?v=O6-VZnimbeo

 
 
       1. Ajutorul pentru încălzirea locuinței 
Familiile cu venituri nete lunare mai mici de 1.386 lei pe fiecare membru sau persoanele singure care realizează venituri nete lunare până la 2.053 lei, pot solicita ajutorul pentru încălzirea locuinței în sezonul rece (perioada de 5 luni cuprinsă între data de 1 noiembrie a anului curent şi data de 31 martie a anului următor). 
       2. Suplimentul pentru energie 
Familiile cu venituri nete lunare mai mici de 1.386 lei pe fiecare membru sau persoanele singure care realizează venituri nete lunare până la 2.053 lei vor putea solicita suplimentul pentru energie. Acesta se acordă lunar, în sumă fixă, pe toată perioada anului și vizează consumul de energie electrică, de combustibili solizi şi petrolieri și de gaze naturale şi energie termică
 Cererea și declarația pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzire se depun până la data de 15 octombrie la primăria Comunei Mănești, aceasta se ridică de la Sediul Primăriei Comunei Mănești  sau se descarcă  după site-ul instituției www.primaria-manesti.ro   din Formulare –Cerere și declarație pe propria răspundere acordarea unor drepturi  de asistență socială. Depunerea solicitărilor se poate face și după această dată, pe parcursul sezonului rece, după cum urmează: 
- până la data de 20 ale lunii, acordarea dreptului se va realiza începând cu luna respectivă; 
- după data de 20 ale lunii, acordarea dreptului se va realiza începând cu luna următoare.
    Pentru stabilirea dreptului  la ajutorul de încălzire trebuie să prezentați acte doveditoare 
   a) copii după actele de identitate ale persoanei singure, respectiv ale membrilor de familie;
   b) copie a unei facturi de furnizare a energiei electrice/gazelor naturale;
   c) copie după documentul care atestă calitatea în care deține locuința
   d)   copii ale documentelor care atestă veniturile realizate.
Pentru mai multe detalii puteți suna la tel. 0748152692 - Compartiment Asistență Socială sau să ne contactați pe adresa de email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 
 
 

Buletin Informativ -facilitarea inserției pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități

 

FII  INFORMAT!

                     RĂMÂI APROAPE DE COPILUL TĂU!”

 

       Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopți în parteneriat cu Organizația “Salvați Copiii” desfășoară la nivel național Campania de informare privind părinții/reprezentanții legali ai copiilor care pleacă la muncă în străinătate cu privire la efectele negative care pot să apară asupra copiilor rămași acasă.

     Această campanie se adresează tuturor persoanelor și părinților care muncesc în străinătate în perioada revenirii lor în țară, precum și a membrilor familiilor lor.

     Fi informat! Adresează-te Compartimentului de Asistență Socială pentru a fi sprijinit , îndrumat și consiliat privind siguranța copilului tău și accesează următoarele canale de informare https://youtu.be/M4bQdkcSM60 și www.copiisinguriacasa.ro

 

Anunt Concordia aug 2021

 

 

 

 Protocoale

 

HCL Nr.20 / 27.02.2019 (privind aprobarea competenței echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică de pe raza comunei Mănești, Județul Prahova)

HCL Nr.89 / 21.12.2017 (privind constituirea Consiliului Comunitar Consultativ pentru perioada 2017 - 2019 la nivelul Comunei Mănești, Județul Prahova și aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al acestuia)

HCL Nr.88 / 21.12.2017 (privind aprobarea regulamentului - cadru de organizare și funcșionare al compartimentului de asistență socială organizată la nivelul comunei Mănești, județul Prahova)

 

📧 Trimite-ne un e-mail

Contact

                Comuna Măneşti
  Judetul Prahova
  Tel: 0244 484 470
  Fax 0244 484 470
   
  Trimite-ne un e-mail

Curs Valutar

Copyright © 2024 Primaria Comunei Manesti. Toate drepturile rezervate.
Joomla! este software liber, distribuit sub licența GNU General Public License.